Festa di Friuli BV, gevestigd aan de Gamerschestraat 53, 5301 AR Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
Festa di Friuli
https://www.festa-di-friuli.nl
Gamerschestraat 53
5301 AR Zaltbommel
Email: info@festa-di-friuli.nl
Tel: 06 83190960

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Festa di Friuli verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Festa di Friuli, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Dat is bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adres of emailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn vooru, zoals uw bestelgeschiedenis of surfgedrag op Festa di Friuli.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Festa di Friuli, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice, waaronder via chat, email en telefoon.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een bestelling direct naar u verstuurt, krijgen we uw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Festa di Friuli verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Op onze website laten wij een leeftijdscheck zien ‘Om alcohol op onze webshop te kopen, dien je ouder dan 18 jaar te zijn. Waarop men kan klikken ‘ja, ik ben ouder dan 18 jaar’. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze webshop daadwerkelijk ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@festa-di-friuli.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Festa di Friuli verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling en betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Festa di Friuli verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Festa di Friuli bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn start bij ingang van het boekjaar volgend op de documentdatum.
- Klachten 5 jaar
- Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie 7 jaar
- Bestellingen, Facturen, bewijzen levering van bestellingen 7 jaar
- Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Festa di Friuli verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Festa di Friuli blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Festa di Friuli gebruikt cookies. Lees meer hierover in ons document ‘Cookies’ op onze website. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Ook kunt u zich eenvoudig afmelden voor onze nieuwsbrieven door onderaan de nieuwsbrief op ‘Afmelden’ te klikken. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@festa-di-friuli.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort/ID nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Hiervoor kunt u de app van de overheid ‘KopieID’ gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Festa di Friuli zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Tevens wijzen we u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Festa di Friuli neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@festa-di-friuli.nl. 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies

Om alcohol op onze webshop te kopen,
dien je ouder dan 18 jaar te zijn.

JA, IK BEN OUDER DAN 18 JAAR